Generalskie szlify dla sześciu inspektorów policji

Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień nadinspektora Policji czterech komendantów wojewódzkich, zastępcę Komendanta Głównego Policji, a także Komendanta Centralnego Biura Śledczego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, mianował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie. Akty mianowania Prezydent RP wręczy podczas centralnych obchodów Święta Policji, 25 lipca br. o godz. 12.00, przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, podczas uroczystości – z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego ­– wręczone zostaną awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia państwowe oraz uhonorowani zostaną policjanci wyróżnieni w konkursie „Policjant który mi pomógł”.

Awans na pierwszy stopień generalski otrzymał insp. Tomasz Szymański, zastępca Komendanta Głównego Policji, który funkcję tę sprawuje od 27 lutego 2019 roku. Służbę w Policji pełni od 1994 roku. W 2010 roku ukończył on studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a w 2009 roku – studia wyższe magisterskie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Zastępca szefa Policji został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Brązową Odznaką Zasłużony Policjant i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Do korpusu generałów awansowany zostanie również Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, czyli inspektor Paweł Półtorzycki, nadzorujący jednostkę od 25 kwietnia 2019 roku. Służbę w Policji pełni od 1 września 1994 r. Szef CBŚP w 1998 roku ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, a wcześniej, w 1998 roku – studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Inspektor odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi w i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Kolejne awanse generalskie w Policji trafią do czterech komendantów wojewódzkich Policji – z Radomia, Łodzi, Białegostoku oraz Poznania. Stopień nadinspektora otrzyma więc m.in. insp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu. Szef Mazowieckiej Policji służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Związany był z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Od lutego 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu. Inspektor odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy na stopień nadinspektora mianowany został także szef Łódzkiej Policji, insp. Sławomir Litwin. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi służbę w Policji rozpoczął we wrześniu 1990 roku. Inspektor Sławomir Litwin jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W czasie swojej ponad 29-letniej służby odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Od dnia marca 2020 r. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Generalskie szlify odbierze również insp. Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, który stanowisko to objął w marcu 2020 roku (na stanowisku zastąpił nadinspektora Daniela Kołnierowicza, który po 25 latach służby przeszedł w stan spoczynku). Szef Podlaskiej Policji służbę w formacji rozpoczął w 1996 roku, jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu. W listopadzie 2017 roku powierzone zostały mu obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od 11 grudnia 2017 roku do 11 marca 2020 roku był już Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie. Odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. 

Ostatnim z awansowanych przez Andrzeja Dudę oficerów jest insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu (od października 2017 roku). Wielkopolski komendant służy w Policji od 1991 roku. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pracował m.in. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2004 piastował stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w Wydziale Wywiadu Kryminalnego i Wydziale Kryminalnym. Inspektor Mąka odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także Brązowa i Srebrna Odznaką Zasłużony Policjant.

W piątek obchodzone jest Święto Policji, które ustanowione zostało w 1995 roku i przypada 24 lipca – w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. Tego dnia co roku odbywały się w całym kraju uroczystości związane m.in. z mianowaniem na pierwszy stopień oficerski. Oficjalne obchody święta państwowe były natomiast organizowane na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk poinformował niedawno, że ze względu na pandemię tegoroczne uroczystości nie będą odbywać się w formie znanej z wcześniejszych lat, tj. z udziałem publiczności. „Bardzo żałuję, bo w tym roku minęło 30 lat od wejścia w życie Ustawy o Policji. To ważny moment wejścia w nowy etap funkcjonowania naszej formacji po transformacji ustrojowej” – powiedział generał.

autor; infosecurity24.pl